Politica de confidențialitate a languagestartup.ro
Acest sit web colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Proprietar și controler de date
Language Startup SRL
Sediu: Strada Drumul Fermei nr. 101, bl. 7, ap. 2, Popești-Leordeni, Ilfov
Sit web: languagestartup.ro
Telefon: +40773374765
E-mail: office@languagestartup.ro

Tipuri de date colectate
Printre tipurile de date cu caracter personal pe care acest sit web le colectează, de la sine sau prin intermediul unor terți, există: nume, adresă de e-mail, cookie-uri și date de utilizare.
Detalii complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte și explicații specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator, sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează acest sit web.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii, iar eșecul de a furniza aceste date poate face imposibilă ca această aplicație să furnizeze serviciile sale. În cazurile în care această cerere precizează în mod specific că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără a avea consecințe asupra disponibilității sau funcționării serviciului.
Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la care date cu caracter personal sunt obligatorii sunt binevenite pentru a contacta proprietarul.
Orice utilizare a modulelor cookie – sau a altor instrumente de urmărire – prin acest sit web sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de acest sit web servește scopului de a furniza serviciul solicitat de către utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în politica de cookie, dacă este disponibil.
Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal de la terți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui sit web și confirmă faptul că au consimțământul terțului de a furniza datele proprietarului.

Modul și locul de procesare a datelor
Metode de procesare
Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Procesarea datelor se realizează prin utilizarea de computere și/sau instrumente, în urma procedurilor și modurilor organizatorice strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei aplicații (administrație, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice, transportatorii de corespondență, furnizorii de hosting, companii IT, agențiile de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesoare de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.
Temeiul juridic al prelucrării
Proprietarul poate prelucra datele cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:
Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: în cadrul unor legislații, proprietarului i se poate permite să proceseze datele cu caracter personal până când utilizatorul se va opune unei astfel de prelucrări ("renunțare"), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare alte baze juridice următoare. Totuși, acest lucru nu se aplică, de fiecare dată când prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
furnizarea de date este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestora;
prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus proprietarul;
prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale investite în proprietar;
prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de către o terță parte.
În orice caz, proprietarul va ajuta cu plăcere să clarifice temeiul juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a intra într-un contract.
Loc
Datele sunt prelucrate la birourile de exploatare ale proprietarului și în orice alte locuri în care părțile implicate în prelucrare sunt situate.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului într-o altă țară decât a lor. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.
De asemenea, utilizatorii au dreptul să afle despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională reglementată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și de măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

Dacă un astfel de transfer are loc, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante ale acestui document sau se întreabă cu proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea contact.
Timp de retenție
Datele cu caracter personal sunt prelucrate și depozitate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate.
Prin urmare:
Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între proprietar și utilizator se păstrează până la efectuarea integrală a contractului.
Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale proprietarului se păstrează atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.
Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai îndelungată, de fiecare dată când utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atât timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai îndelungată ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la comanda unei autorități.

După expirarea perioadei de retenție, datele cu caracter personal se elimină. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi executate după expirarea perioadei de retenție.

Scopul prelucrării
Datele referitoare la utilizator sunt colectate pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: contactarea utilizatorului și Analytics.
Utilizatorii pot găsi informații detaliate despre aceste scopuri de prelucrare și despre datele personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:
Analytics

Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a ține evidența comportamentului utilizatorului.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. ("Google"). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și de a examina utilizarea acestui sit, pentru a pregăti rapoarte cu privire la activitățile sale și a le partaja cu alte servicii Google.
Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din propria rețea de publicitate.
Date cu caracter personal colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite ale Americii-Politica de confidentialitate-opt out. Privacy Shield participant.

Contactarea utilizatorului

Prin completarea formularului de contact cu datele lui, utilizatorul autorizează acest sit web pentru a utiliza aceste detalii pentru a răspunde la solicitările de informații, citate sau orice alt tip de cerere, după cum este indicat de antetul formularului.
Date cu caracter personal colectate: adresa de e-mail și numele.

Drepturile utilizatorilor
Utilizatorii pot exercita anumite drepturi privind datele prelucrate de către proprietar.
În special, utilizatorii au dreptul de a face următoarele:
Își retrag consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul atunci când și-au dat consimțământul în prealabil cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
Opunere la prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor lor în cazul în care prelucrarea se desfășoară pe bază legală, alta decât consimțământul. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
Acces la datele lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă datele sunt prelucrate de către proprietar, să obțină divulgarea cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a datelor în curs de procesare.
Verificare și cerere rectificare. Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea datelor lor și de a cere să fie actualizate sau corectate.
Limitarea prelucrării datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite împrejurări, să limiteze prelucrarea datelor lor. În acest caz, proprietarul nu va procesa datele lor pentru orice alt scop decât stocarea acestuia.
Să ceară ca datele lor personale să fie șterse sau altfel eliminate. Utilizatorii au dreptul, în anumite împrejurări, de a obține ștergerea datelor lor de la proprietar.
Să primească datele lor și să fie transferate la un alt controler. Utilizatorii au dreptul de a-și primi datele într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și lizibil și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să îl transmită unui alt controler fără niciun obstacol. Această dispoziție se aplică cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul utilizatorului, pe un contract pe care utilizatorul face parte sau pe obligațiile precontractuale ale acestora.
Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a introduce o creanță în fața autorității lor competente în domeniul protecției datelor.
Detalii despre dreptul de a obiecta la procesarea
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale investite în proprietar sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la o astfel de prelucrare prin oferirea unui motiv legat de situație specială pentru a justifica obiecția.
Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, dacă datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, acestea se pot opune acestei prelucrări în orice moment, fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă proprietarul procesează datele personale în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile relevante ale acestui document.
Cum să exercite aceste drepturi
Orice solicitări de exercitare a drepturilor utilizatorilor pot fi direcționate către proprietar prin intermediul datelor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi abordate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Informații suplimentare despre colectarea și procesarea datelor
Acțiune juridică
Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri juridice de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune legală care rezultă din utilizarea incorectă a acestei cereri sau a serviciilor conexe.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că proprietarul poate fi obligat să dezvăluie datele cu caracter personal la cererea autorităților publice.
Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului
În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest sit web poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.
Jurnalele de sistem și întreținerea
În scopul funcționării și întreținerii, acest sit web și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest sit web (jurnalele de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.
Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.
Cum sunt manipulate cererile de "nu urmăriți".
Acest sit web nu acceptă solicitările "nu urmăriți".
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terțe utilizează onoarea solicitărilor "nu urmăriți", vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate respective.
Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Proprietarul își rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate, în orice moment, prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestui sit și/sau-în măsura în care din punct de vedere tehnic și legal este fezabil-trimiterea unui anunț pentru utilizatori prin orice informații de contact aflate la dispoziția proprietarului. Este recomandat pentru a verifica această pagină de multe ori, referindu-se la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul colectează un nou consimțământ din partea utilizatorului, dacă este necesar.
Definiții și referințe juridice
Date personale (sau date)
Orice informație care direct, indirect sau în legătură cu alte informații-inclusiv un număr personal de identificare-permite identificarea sau identificabilitatea unei persoane fizice.
Date de utilizare
Informațiile colectate automat prin intermediul acestui sit (sau servicii de terți angajați în acest sit web), care pot include: adresele IP sau numele de domenii ale calculatoarelor utilizate de către utilizatorii care utilizează acest sit web, adresele URI (Identificator uniform de resursă), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea pe server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric indicând starea răspunsului serverului (rezultat de succes, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browser-ului și sistemul de operare utilizate de către utilizator, diferite detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul sitului) și detalii despre calea urmată în cadrul cererii, cu trimitere specială la secvența de pagini vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al utilizatorului.
Utilizator
Individul folosind acest sit web care, cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.
Subiect de date
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.
Procesor de date (sau supraveghetor de date)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care procesează datele cu caracter personal în numele operatorului, așa este descris în prezenta politică de confidențialitate.
Controler de date (sau proprietar)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind exploatarea și utilizarea acestei cereri. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui sit.
Acest sit web
Mijloacele prin care datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt colectate și prelucrate.
Serviciu
Serviciul furnizat de acest sit, așa este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest sit.
Uniunea Europeană (sau UE)
Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale către Uniunea Europeană și spațiul economic european.
Modulele cookie
Seturi mici de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Informații juridice
Această declarație de confidențialitate a fost elaborată pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).
Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest sit, dacă nu se menționează altfel în acest document.

Ultima actualizare: 14 ianuarie 2019