Cursuri de vară

Limba Engleză

Limba Germană

Limba Română

Limba Franceză

Matematica          

Metode de predare

Predarea comunicativă a limbilor străine

Communicative language teaching (CLT)

Scopul acestei metode este să pună elevii într-o varietate de situații din viața reală, astfel încât să poată învăța cum să-și folosească abilitățile lingvistice pentru a comunica în lumea reală. Prin urmare, profesorii tind să se concentreze mai degrabă pe fluența comunicării, iar lecțiile sunt mai mult practice decât teoretice.

Predarea limbilor bazate pe sarcini

Task-based language teaching (TBLT)

Implică în principal studierea unui subiect dintr-o anumită materie și învățarea unei limbi străine, în același timp - integrând efectiv cele două materii. Această abordare deschide învățarea limbilor străine într-un context mai larg și poate fi folosită pentru a reangaja elevii anterior demotivați.

Învățare limbilor prin cooperare

Cooperative Language Learning (CLL)

Încearcă să folosească la maximum activitățile de cooperare care implică perechi și grupuri mici de cursanți. Toate activitățile de învățare a limbilor străine sunt concepute în mod deliberat pentru a maximiza oportunitățile de interacțiuni sociale. Elevii ar trebui să îndeplinească sarcinile interacționând între ei și vorbind / lucrând împreună.

Audiolingualism

Audio-Lingual method

Această abordare încearcă în mod deliberat să acorde prioritate abilităților de vorbire și ascultare. Activitățile implică de obicei elevii care repetă cuvintele profesorului, frămantări de limbă, phrases, diferite sunete cu scopul de a obține pronunția și ritmul corect.

Răspunsul fizic total

Total Phisical Response

Este o modalitate de predare a limbii prin care profesorul prezintă obiectele limbajului ca instrucțiuni, iar elevii trebuie să facă exact ceea ce le spune profesorul. Această metodă este îndrăgită de copiii din clasele primare.

Abordarea naturală

The Natural approach.

Această abordare oferă posibilitatea de a face diferența dintre învățarea și însuşirea unei limbi. Învățarea unei limbi necesită structură, resurse și memorarea regulilor gramaticale sau a listelor de vocabular. În timp ce dobândirea unei limbi străine necesită doar ca profesorii să creeze un mediu care să-i cufunde pe elevi în repetarea, corectarea și reamintirea limbii țintă.

     Am ales să folosim metodele enumerate mai sus pentru că ele acoperă acea arie largă de abilități de învățare care stau la baza Teoriei Inteligențelor Multiple și anume 8 inteligențe diferite identificate de autor: verbală / lingivstică; matematică / logică; ritmică / muzicală; corporală / kinestezică; interpersonală; intrapersonală; naturistă.
     Tot ele vin în ajutorul aplicării acestei Teorii și astfel facem posibilă abordarea diferențiată a fiecărui cursant în parte și focusarea pe nevoile lui.
     Să educi un om este o muncă grea, dar merită orice efort pentru că EDUCAȚIA ne deschide ochii si ne ajută să fim pregatiți pentru tot ce urmeaza!